Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Oznamy

06. 7. 2024
Vážený zákazníci, ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok našej stránky z dôvodu obnovy systému.

21. 3. 2024
Prijímame objednávky na likvidáciu liekov, liekov s obsahom OPL a UL. Spaľovne odpadu sú už v plnej prevádzke. Neváhajte nás kontaktovať

11. 3. 2024
Naša spoločnosť ukončila službu likvidácie liekov nespotrebovaných od obyvateľstva pre ŠÚKL k 31.12.2023. Spoločnosť aj naďalej poskytuje služby likvidácie odpadu pre zmluvných partnerov, lekárne, distribučné spoločnosti pre iné druhy odpadov z liekov. V prípade záujmu o likvidáciu odpadu nás neváhajte kontaktovať.