Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Likvidácia liekov z lekární 2024

Naša spoločnosť ukončila službu likvidácie liekov nespotrebovaných od obyvateľstva pre ŠÚKL k 31.12.2023. Spoločnosť aj naďalej poskytuje služby likvidácie odpadu pre zmluvných partnerov, lekárne, distribučné spoločnosti pre iné druhy odpadov z liekov. V prípade záujmu o likvidáciu odpadu nás neváhajte kontaktovať.

Spoločnosť aj naďalej zabezpečuje služby likvidácie odpadu mimo odpadu od pacientov v rámci celej SR, pre svojich zmluvných partnerov. V prípade záujmu o likvidáciu odpadu kliknite na tento link