Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Naše služby

Zneškodňovanie odpadov

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodnením vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

Zber nespotrebovaných liekov

Spoločnosť aj naďalej zabezpečuje služby likvidácie odpadu mimo odpadu od pacientov v rámci celej SR, pre svojich zmluvných partnerov. V prípade záujmu o likvidáciu odpadu kliknite na tento link

Naša spoločnosť zabezpečovala pravidelný zber a likvidáciu nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva zo všetkých lekární v ramci SR do 31.12.2023 . 

Aktuality a poradenstvo

Vzhľadom na rôzne dezinformácie ubezpečujeme našich klientov, že aj naďalej poskytujeme služby v oblasti likvidácie liekov, lab. chemikálií, a pod. Prosíme neváhajte nás kontaktovať na našich tel. číslach, resp.. modraplaneta@modraplaneta.sk

Obaly na uskladnenie a prepravu odpadu

Naša spoločnosť využíva na uskladnenie  a prepravu odpadového materiálu rôzne druhy obalov. Našim zákazníkom môžeme ponúknuť obaly: Klinik Box, Vrecia

Svojim zákazníkom a klientom ponúkame nasledovné služby:

  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených odpadových liečiv a doplnkov výživy
  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených laboratórnych chemikálií, surovín a liekových prípravkov
  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok
  • prijaté odpady môžeme dočasne uskladniť a vyradiť v našom zariadení na zber odpadov. Prepravu zabezpečujeme vlastnými vozidlami vybavenými podľa požiadaviek ADR na prepravu nebezpečných látok

Uvedené služby poskytujeme pre rôzne druhy odpadov.