Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Žiadosti

Zabezpečujeme zvoz a likvidáciu odpadu v rámci celej SR. Jarný zvoz prebieha v mesiacoch marec/apríl/máj a jesenný zvoz prebieha v mesiacoch september/október/november. Aby bola Vaša objednánka zaradená do najbližšieho zvozu, poprosíme o zaslanie v dostatočnom predstihu, kvôli plánovaniu, t.j. minimálne dva týždne pred začatím zvozu. Mimo toho kritéria budú objednávky posudzované jednotlivo, na základe obojstrannej dohody. 

-  Žiadosť o likvidáciu liekov s obsahom OPL a UL - kliknite pre zobrazenie

-  Žiadosť o likvidáciu chemikálii a surovín  - kliknite pre zobrazenie

-  Žiadosť o zmluvný vzťah - kliknite pre zobrazenie