Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Objednávka likvidácie liekov s obsahom OPL a U

Odovzdávajúci

Detail odpadového materiálu

1. liek

súčet napr. tabliet, hmotnosti, objemu,atď.