Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Naše služby

Zneškodňovanie odpadov

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodnením vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

Zber nespotrebovaných liekov

Spoločnosť aj naďalej zabezpečuje služby likvidácie odpadu mimo odpadu od pacientov v rámci celej SR, pre svojich zmluvných partnerov. V prípade záujmu o likvidáciu odpadu kliknite na tento link

Naša spoločnosť zabezpečovala pravidelný zber a likvidáciu nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva zo všetkých lekární v ramci SR do 31.12.2023 . 

Aktuality a poradenstvo

Vzhľadom na rôzne dezinformácie ubezpečujeme našich klientov, že aj naďalej poskytujeme služby v oblasti likvidácie liekov, lab. chemikálií, a pod. Prosíme neváhajte nás kontaktovať na našich tel. číslach, resp.. modraplaneta@modraplaneta.sk

Obaly na uskladnenie a prepravu odpadu

Na uskladnenie a prepravu odpadového materiálu využívame certifikované obaly, v závislosti  od charakteru odpadu. Našim zákazníkom môžeme ponúknuť obaly ako Klinik Box, Vrecia, krabice na uskladnenie infekčného odpadu...

Oznamy

21. 3. 2024
Prijímame objednávky na likvidáciu liekov, liekov s obsahom OPL a UL. Spaľovne odpadu sú už v plnej prevádzke. Neváhajte nás kontaktovať

11. 3. 2024
Naša spoločnosť ukončila službu likvidácie liekov nespotrebovaných od obyvateľstva pre ŠÚKL k 31.12.2023. Spoločnosť aj naďalej poskytuje služby likvidácie odpadu pre zmluvných partnerov, lekárne, distribučné spoločnosti pre iné druhy odpadov z liekov. V prípade záujmu o likvidáciu odpadu nás neváhajte kontaktovať.

Staršie oznamy ...

Certifikáty

 
 


Viac...

O nás

Spoločnosť Modrá planéta s.r.o. Bratislava pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva na slovenskom trhu už od roku 1993.

Ponúkame domácim ako aj zahraničným pôvodcom resp. držiteľom odpadu komplexné služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom v súlade so zákonom o odpadoch č.223/2001 Z.z.

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodňovaním vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

V spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv sme sa podieľali na vypracovaní metodiky zberu vyradených liekov od obyvateľstva.

Kontaktujte nás:

* povinné položky

Kontakt

MODRÁ PLANÉTA s.r.o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava

e-mail: modraplaneta@modraplaneta.sk
IČO: 31340083
IČ DPH: SK2020311315
http://www.modraplaneta.sk

Kontaktné osoby
Ing. Vlastislav Olach
Ing. Zuzana Olachová