Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Naše služby

Zneškodňovanie odpadov

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodnením vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

Zber nespotrebovaných liekov

Spoločnosť aj naďalej zabezpečuje služby likvidácie odpadu mimo odpadu od pacientov v rámci celej SR, pre svojich zmluvných partnerov. V prípade záujmu o likvidáciu odpadu kliknite na tento link

Naša spoločnosť zabezpečovala pravidelný zber a likvidáciu nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva zo všetkých lekární v ramci SR do 31.12.2023 . 

Aktuality a poradenstvo

Vzhľadom na rôzne dezinformácie ubezpečujeme našich klientov, že aj naďalej poskytujeme služby v oblasti likvidácie liekov, lab. chemikálií, a pod. Prosíme neváhajte nás kontaktovať na našich tel. číslach, resp.. modraplaneta@modraplaneta.sk

Obaly na uskladnenie a prepravu odpadu

Na uskladnenie a prepravu odpadového materiálu využívame certifikované obaly, v závislosti  od charakteru odpadu. Našim zákazníkom môžeme ponúknuť obaly ako Klinik Box, Vrecia, krabice na uskladnenie infekčného odpadu...

Oznamy

06. 7. 2024
Vážený zákazníci, ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok našej stránky z dôvodu obnovy systému.

21. 3. 2024
Prijímame objednávky na likvidáciu liekov, liekov s obsahom OPL a UL. Spaľovne odpadu sú už v plnej prevádzke. Neváhajte nás kontaktovať

Staršie oznamy ...

Certifikáty

 
 


Viac...

O nás

Spoločnosť Modrá planéta s.r.o. Bratislava pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva na slovenskom trhu už od roku 1993.

Ponúkame domácim ako aj zahraničným pôvodcom resp. držiteľom odpadu komplexné služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom v súlade so zákonom o odpadoch č.223/2001 Z.z.

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodňovaním vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

V spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv sme sa podieľali na vypracovaní metodiky zberu vyradených liekov od obyvateľstva.

Kontaktujte nás:

* povinné položky

Kontakt

MODRÁ PLANÉTA s.r.o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava

e-mail: modraplaneta@modraplaneta.sk
IČO: 31340083
IČ DPH: SK2020311315
http://www.modraplaneta.sk

Kontaktné osoby
Ing. Vlastislav Olach
Ing. Zuzana Olachová