Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Dočasná odstávka webu

Vážený zákazníci, ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok našej stránky z dôvodu obnovy systému.