Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

MODRÁ PLANÉTA s.r.o.
 HRANIČNÁ 18, 821 05 Bratislava

e-mail: modraplaneta@modraplaneta.sk
IČO: 31340083
IČ DPH: SK2020311315
http://www.modraplaneta.sk

Kontaktné osoby
Ing. Vlastislav Olach
Ing. Zuzana Olachová

 


 

 

Kontaktujte nás:

* povinné položky