Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Objednávky na likvidáciu liekov

Prijímame objednávky na likvidáciu liekov, liekov s obsahom OPL a UL. Spaľovne odpadu sú už v plnej prevádzke. Neváhajte nás kontaktovať