Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Aktuality a Poradenstvo

V tejto sekcii budeme postupne uvádzať oznamy, hlásenia a verejné ustanovenia Šukl. Zároveň tu bude ponúkaný poradenský servis v oblasti odpadového hospodárstva.