Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Obaly na uskladnenie a prepravu odpadu

Naša spoločnosť využíva na uskladnenie  a prepravu odpadového materiálu rôzne druhy obalov. 

Našim zákazníkom môžeme ponúknuť obaly:  

Klinik Box
jednorazová nádoba na bezpečné a hygienické uskladnenie špecifického materiálu - biologický odpad, cytostatiká, lieky s obsahom OaPL, určené látky, chemikácie a pod.. Sú vyrobené z materiálov,  ktoré zaručujú vysokú odolnosť voči zápachom  a prepichnutiu (pre uskladnenie odpadov biologického charakteru), dajú sa hermeticky uzavrieť a zamknúť. Môže byť vybavený vekom s plniacim kruhovým otvorom.  Nádoby sú vybavené UN kódom, teda vyhovujú požiadavkám prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR. K dispozícii sú 30L a 60L nádoby

Vrecia
jednorázový prepravný obalový materiál na dočasné uskladnenie odpadových liekov. Vrecia dodávame v dvoch farebných vyhotoveniach o rozmeroch:
- 700x1100mm transparentné
- 500x700mm modré