Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Objednávky na jesenný zvoz liekov´22

Objednávky na likvidáciu odpadov z lekárni prijímame do 31.8.2022, budú zaradené do jesenného zvozu´22. Žiadosti, ktoré budu doručené po tomto termíme budú posudzované individuálne, resp. presunuté na jarný zvoz ´23. Za porozumenie ďakujeme.