Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Oznamy13. 3. 2020
V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území SR naša spoločnosť prijala bezpečnostné opatrenia ale aj naďalej PREBIEHA ZVOZ LIEKOV OD OBYVATEĽSTVA