Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI

Vážený obchodný partneri

Z dôvodu zmeny sídla spoločnosti, Vás prosíme v akejkoľvek korešpondencii smerovanej k nám používať nasledovnú adresu :

MODRÁ PLANÉTA s.r.o.

HRANIČNÁ 18

821 05 Bratislava

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa spoluprácu.