Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19