Oznamy

1.10.2016

Jesenný zvoz liekov vyzbieraných od obyvateľstva

bude prebiehať v termíne od 1.10.2016 do 30.11.2016. Navštívené budú všetky lekárne na uzemí SR postupne v ramci plánu zvozu.

Orientačné termíny zvozov najdete tu.

10.9.2012

Vážená lekárenska spoločnosť

Dňa 3.9.2012 bol našej spoločnosti doručený list od ŠÚKL ako držiteľa odpadu s dočasným pozastavením Zberu liekov vyzbieraných od obyvateľstva až do odvolania. Naša spoločnosť je pripravená, ihneď po pokyne ŠÚKL, zahájiť zber liekov vyzbieraných od obyvateľstva. Uvedomujeme si vážnosť situácie a spolupodieľame sa na najrýchlejšom riešení. S prípadnými kapacitnými problémami ohľadom zberu liekov od obyvateľstva sa prosíme obráťte na ŠÚKL alebo SLEK.

Zber ostatných druhov odpadu (lieky expirované v lekárni, laboratórne chemikálie a pod.) prebieha bez zmeny na základe objednávky alebo zmluvy.

MODRÁ PLANÉTA s.r.o. je pripravená poskytnúť službu verejnosti v zmysle zákona, tak ako to vykonáva už niekoľko rokov.

S pozdravom Team MODRÁ PLANÉTA.

Certifikáty

certifikát certifikát