Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Oznamy


10. 9. 2012
Dňa 3.9.2012 bol našej spoločnosti doručený list od ŠÚKL ako držiteľa odpadu s dočasným pozastavením Zberu liekov vyzbieraných od obyvateľstva až do odvolania.