Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

MODRÁ PLANÉTA s.r.o.
Košická 37, 821 08 Bratislava

Kancelária je presťahovaná na :   HRANIČNÁ 18, Bratislava
tel/fax: 02 / 55 56 56 84
e-mail: modraplaneta@modraplaneta.sk
IČO: 31340083
IČ DPH: SK2020311315
http://www.modraplaneta.sk

Kontaktné osoby
Ing. Vlastislav Olach
Ing. Zuzana Olachová

 

Infolinka :

Tel. 02/555 656 84
 

 

Napíšte nám

* povinné položky