Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Naše služby

Zneškodňovanie odpadov

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodnením vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

Zber nespotrebovaných liekov

V súvislosti so aktuálnou situáciou spojenou s výskytom koronavírusu a ochorením COVID-19 na území SR naša spoločnosť prijala bezpečnostné opatrenia, ale aj naďalej PREBIEHA JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ LIEKOV OD OBYVATEĽSTVA.

Likvidácia liečiv. Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber a likvidáciu nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Aktuality a poradenstvo

V tejto sekcii budeme postupne uvádzať oznamy, hlásenia a verejné ustanovenia Šukl. Zároveň tu  bude ponúkaný poradenský servis v oblasti odpadového hospodárstva.

Obaly na uskladnenie a prepravu odpadu

Naša spoločnosť využíva na uskladnenie  a prepravu odpadového materiálu rôzne druhy obalov. Našim zákazníkom môžeme ponúknuť obaly: Klinik Box, Vrecia

Certifikáty

 
 


Viac...

O nás

Spoločnosť Modrá planéta s.r.o. Bratislava pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva na slovenskom trhu už od roku 1993.

Ponúkame domácim ako aj zahraničným pôvodcom resp. držiteľom odpadu komplexné služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom v súlade so zákonom o odpadoch č.223/2001 Z.z.

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodňovaním vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

V spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv sme sa podieľali na vypracovaní metodiky zberu vyradených liekov od obyvateľstva.

Napíšte nám

* povinné položky

Kontakt

MODRÁ PLANÉTA s.r.o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
tel/fax: 02 / 55 56 56 84
e-mail: modraplaneta@modraplaneta.sk
IČO: 31340083
IČ DPH: SK2020311315
http://www.modraplaneta.sk

Kontaktné osoby
Ing. Vlastislav Olach
Tel. 02/555 656 84
Tel. 0915 945 444

Ing. Zuzana Olachová
Tel. 02/555 656 84
Tel. 0907 259 380

Infolinka :
Tel. 02/555 656 84 : 10:00-14:00