Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Zber nespotrebovaných liekov

Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Zber odpadových liekov je vykonávaný v jarnom a jesennom cykle v zmysle požiadavky ŠÚKL. Do lekární sú dodávané  transparentné vrecia, určené na dočasné uskladnenie vo vyhradených priestoroch lekárne označené  Identifikačným listom nebezpečného odpadu a Prevádzkovým poriadkom.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal NOVÝ Metodický pokyn MP_105/2016, ktorý je platný pre všetkých prevádzkovateľov verejných lekární a spresňuje proces nakladania s týmto druhom odpadu. Na základe požiadavky ŠÚKL uvádzame Harmonogram zvozu liekov od obyvateľstva, odpad k.č. 20 01 31, s presnosťou na mesiac.

Jarnný zvoz liekov vyzbieraných od obyvateľstva prebieha 4.3.2019 a končí 30.4.2019.

HARMONOGRAM ZVOZU LIEKOV OD OBYVATEĽSTVA Z LEKÁRNÍ NA ROK 2019 - JARNÝ ZVOZ 
                                   
                    
Okres Kalendárny týždeň    Okres Kalendárny týždeň   Okres Kalendarny týždeň   Mesto Týždeň zberu
Bánovce nad B. 13-14   Banská Bystrica 15-16   Bardejov 12-13   Bratislava 1 13-14
Bytča 11-12   Banská Štiavnica 15-16   Brezno 13-14   Bratislava 2 10
Ilava 11-12   Detva 15-16   Dolný Kubín 12   Bratislava 3 11-12
Trenčín 11-12   Dunajská Streda 11-12   Gelnica 17-18   Bratislava 4 11-12
Kysucké Nové M. 12   Galanta 11-12   Humenné 13-14   Bratislava 5 11-12
Myjava 12-13   Hlohovec 16-17   Kežmarok 13-14   Senec 13-14
Nové Mesto n/V. 12-13   Komárno 12-13   Košice 11-12   Malacky 13-14
Považská Bystrica 12-13   Krupina 15-16   Košice okolie 11-12   Pezinok 13-14
Púchov 12-13   Levice 12-13   Levoča 13-14      
Partizánske 13-14   Lučenec 13-14   Liptovský Mikuláš 17-18      
Čadca 14-15   Nitra 14-15   Medzilaborce 12      
Prievidza 14-15   Nové Zámky 12-13   Michalovce 15-16      
Martin 15-16   Piešťany 16-17   Poprad 17-18      
Turčianske Teplice 16-17   Poltár 13-14   Poprad-okolie 17-18      
Námestovo 17-18   Senica 17-18   Prešov 10      
Žilina 17-18   Skalica 17-18   Revúca 15-16      
      Šaľa 11-12   Rimavská Sobota 15-16      
      Topoľčany 16-17   Rožňava 13-14      
      Trnava 17-18   Ružomberok  17-18      
      Veľký Krtíš 13-14   Sabinov 13-14      
      Zlaté Moravce 14-15   Snina 13-14      
      Zvolen 15-16   Sobrance 15-16      
      Žarnovica 14-15   Spišská Nová Ves 17-18      
      Žiar nad Hronom 14-15   Stará Ľubovňa 13-14      
            Stropkov 12      
            Svidník 12      
            Trebišov 15-16      
            Tvrdošín 12      
            Vranov nad Topľou 13-14