Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Zber nespotrebovaných liekov

Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Zber odpadových liekov je vykonávaný v jarnom a jesennom cykle v zmysle požiadavky ŠÚKL. Do lekární sú dodávané  transparentné vrecia, určené na dočasné uskladnenie vo vyhradených priestoroch lekárne označené  Identifikačným listom nebezpečného odpadu a Prevádzkovým poriadkom.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal NOVÝ Metodický pokyn MP_105/2016, ktorý je platný pre všetkých prevádzkovateľov verejných lekární a spresňuje proces nakladania s týmto druhom odpadu. Na základe požiadavky ŠÚKL uvádzame Harmonogram zvozu liekov od obyvateľstva, odpad k.č. 20 01 31, s presnosťou na mesiac.

Uvedené termíny sú orientačné a môžu byť ovplyvňované  možnosťou príjmu odpadu na spaľovniach a momentálnou karanténnou situáciou. Našou snahou je maximálne dodržanie termínov.

HARMONOGRAM ZVOZU LIEKOV OD OBYVATEĽSTVA Z LEKÁRNÍ NA ROK 2020 - JARNÝ ZVOZ 
Okres Kalendárny týždeň  Okres Kalendárny týždeň Okres Kalendarny týždeň Okres Kalendarny týždeň
Bánovce nad B. marec Banská Bystrica apríl Bardejov apríl Bratislava 1 apríl
Bytča marec Banská Štiavnica apríl Brezno apríl Bratislava 2 marec
Ilava marec Detva apríl Dolný Kubín marec Bratislava 3 marec
Trenčín marec Dunajská Streda marec Gelnica apríl Bratislava 4 apríl
Kysucké Nové M. marec Galanta marec Humenné marec Bratislava 5 apríl
Myjava marec Hlohovec apríl Kežmarok marec Senec apríl
Nové Mesto n/V. marec Komárno marec Košice marec Malacky apríl
Považská Bystrica marec Krupina apríl Košice okolie marec Pezinok apríl
Púchov marec Levice marec Levoča marec    
Partizánske marec Lučenec marec Liptovský Mikuláš apríl    
Čadca apríl Nitra apríl Medzilaborce marec    
Prievidza apríl Nové Zámky marec Michalovce apríl    
Martin apríl Piešťany apríl Poprad marec    
Turčianske Teplice apríl Poltár marec Poprad-okolie apríl    
Námestovo apríl Senica apríl Prešov marec    
Žilina apríl Skalica apríl Revúca apríl    
    Šaľa marec Rimavská Sobota apríl    
    Topoľčany apríl Rožňava apríl    
    Trnava apríl Ružomberok  apríl    
    Veľký Krtíš marec Sabinov apríl    
    Zlaté Moravce apríl Snina apríl    
    Zvolen apríl Sobrance apríl    
    Žarnovica apríl Spišská Nová Ves apríl    
    Žiar nad Hronom apríl Stará Ľubovňa marec    
        Stropkov marec    
        Svidník marec    
        Trebišov apríl    
        Tvrdošín apríl    
        Vranov nad Topľou apríl