Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Zber nespotrebovaných liekov

Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Zber odpadových liekov je vykonávaný v jarnom a jesennom cykle v zmysle požiadavky ŠÚKL. Do lekární sú dodávané  transparentné vrecia, určené na dočasné uskladnenie vo vyhradených priestoroch lekárne označené  Identifikačným listom nebezpečného odpadu a Prevádzkovým poriadkom.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal NOVÝ Metodický pokyn MP_105/2016, ktorý je platný pre všetkých prevádzkovateľov verejných lekární a spresňuje proces nakladania s týmto druhom odpadu. Na základe požiadavky ŠÚKL uvádzame Harmonogram zvozu liekov od obyvateľstva, odpad k.č. 20 01 31, s presnosťou na mesiac.

Jesenný zvoz liekov vyzbieraných od obyvateľstva začal 1.10.2018 a končí 30.11.2018.

Okres Mesiac   Okres Mesiac   Okres Mesiac
Bánovce nad B. október   Martin November   Svidník október
Banská Bystrica Prelom október/ november   Medzilaborce október   Šaľa október
Banská Štiavnica október   Michalovce November   Topoľčany November
Bardejov Prelom október/ november   Myjava október   Trebišov November
Bratislava 1 október   Námestovo október   Trenčín október
Bratislava 2 október   Nitra November   Trnava November
Bratislava 3 október   Nové Mesto n/V. október   Turčianske Teplice November
Bratislava 4 október   Nové Zámky október   Tvrdošín október
Bratislava 5 október   Partizánske október   Veľký Krtíš október
Brezno Prelom október/ november   Pezinok Prelom október/ november   Vranov nad Topľou Prelom október/ november
Bytča október   Piešťany November   Zlaté Moravce November
Čadca Prelom október/ november   Poltár október   Zvolen Prelom október/ november
Detva Prelom október/ november   Poprad November   Žarnovica November
Dolný Kubín október   Poprad-okolie November   Žiar nad Hronom November
Dunajská Streda október   Považská Bystrica október   Žilina November
Galanta október   Prešov október      
Gelnica November   Prievidza Prelom október/ november      
Hlohovec November   Púchov október      
Humenné Prelom október/ november   Revúca November      
Ilava október   Rimavská Sobota November      
Kežmarok Prelom október/ november   Rožňava Prelom október/ november      
Komárno október   Ružomberok  November      
Košice október   Sabinov Prelom október/ november      
Košice okolie október   Senec Prelom október/ november      
Krupina október   Senica November      
Kysucké Nové M. október   Skalica November      
Levice október   Snina Prelom október/ november      
Levoča Prelom október/ november   Sobrance November      
Liptovský Mikuláš November   Spišská Nová Ves November      
Lučenec október   Stará Ľubovňa Prelom október/ november      
Malacky Prelom október/ november   Stropkov október