Unsere dienstleistungen

Zneškodňovanie odpadov

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodnením vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

Zber nespotrebovaných liekov

Likvidácia liečiv. Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber a likvidáciu nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Aktuality a poradenstvo

V tejto sekcii budeme postupne uvádzať oznamy, hlásenia a verejné ustanovenia Šukl. Zároveň tu  bude ponúkaný poradenský servis v oblasti odpadového hospodárstva.

Obaly na uskladnenie a prepravu odpadu

Naša spoločnosť využíva na uskladnenie  a prepravu odpadového materiálu rôzne druhy obalov. Našim zákazníkom môžeme ponúknuť obaly: Klinik Box, Vrecia

Wir bieten unseren Kunden und Klienten folgende Leistungen an:

  • Klassifikation, Verpackung, Sammlung, Transport und Entsorgung von ausrangierten Arzneiabfällen und Nahrungsergänzungsmitteln,
  • Klassifikation, Verpackung, Sammlung, Transport und Entsorgung von ausrangierten Laborchemikalien, Rohstoffen und Arzneipräparaten,
  • Klassifikation, Verpackung, Sammlung, Transport und Entsorgung von ausrangierten Arzneimitteln und Stoffen die Rauschmittel und Psychopharmaka beinhalten,
  • Wir gewährleisten eine regelmäßige Sammlung von nicht gebrauchten Arzneimitteln, die von den Bürgern in die Apotheken gebracht wurden (die Leistung ist von der „Staatlichen Institution für die Kontrolle von Arzneimittel" gedeckt),
  • Wir können die angenommenen Abfälle vorübergehend einlagern und definitiv entsorgen, wir gewährleisten den Transport mit eigenen Wagen, die nach den Anforderungen von ADR für den Transport von gefährlichen Abfällen ausgestattet sind