Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Naše služby

Zneškodňovanie odpadov

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodnením vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

Zber nespotrebovaných liekov

V súvislosti so aktuálnou situáciou spojenou s výskytom koronavírusu a ochorením COVID-19 na území SR naša spoločnosť prijala bezpečnostné opatrenia, ale aj naďalej PREBIEHA JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ LIEKOV OD OBYVATEĽSTVA.

Likvidácia liečiv. Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber a likvidáciu nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Aktuality a poradenstvo

V tejto sekcii budeme postupne uvádzať oznamy, hlásenia a verejné ustanovenia Šukl. Zároveň tu  bude ponúkaný poradenský servis v oblasti odpadového hospodárstva.

Obaly na uskladnenie a prepravu odpadu

Naša spoločnosť využíva na uskladnenie  a prepravu odpadového materiálu rôzne druhy obalov. Našim zákazníkom môžeme ponúknuť obaly: Klinik Box, Vrecia

Svojim zákazníkom a klientom ponúkame nasledovné služby:

  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených odpadových liečiv a doplnkov výživy
  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených laboratórnych chemikálií, surovín a liekových prípravkov
  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok
  • zabezpečujeme pravidelný zber nespotrebovaných liekov vyzbieraných od obyvateľstva (služba hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv)
  • prijaté odpady môžeme dočasne uskladniť a vyradiť v našom zariadení na zber odpadov. Prepravu zabezpečujeme vlastnými vozidlami vybavenými podľa požiadaviek ADR na prepravu nebezpečných látok

Uvedené služby poskytujeme pre rôzne druhy odpadov.