Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Jesenný zvoz 2019

Jesenný zvoz liekov vyzbieraných od obyvateľstva prebieha od 1.10.2019 a bude pokračovať do decembra 2019.

VZHĽADOM NA NADMERNÉ MNOŽSTVÁ ODPADU PROSÍME LEKÁRNE O TRPEZLIVOSŤ, ZVOZOVÉ PLÁNY SÚ POSUNUTÉ, POSTUPNE NAVŠTÍVIME VŠETKY LEKÁRNE.