Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

JARNÝ ZVOZ LIEKOV 2020

V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území SR naša spoločnosť prijala bezpečnostné opatrenia ale aj naďalej PREBIEHA JARNÝ ZVOZ LIEKOV OD OBYVATEĽSTVA