Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

JARNÝ ZVOZ LIEKOV 2020

V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území SR naša spoločnosť prijala opatrenie s cieľom spolupracovať s ostatnými inštitúciami a zabrániť tak šíreniu vírusu: - JARNÝ ZVOZ LIEKOV OD OBYVATEĽSTVA JE POZASTAVENÝ OD 16.3.2020 AŽ DO ODVOLANIA

Veľmi nás mrzí situácia posledných dní ohľadom COVID19. Momentálne prebiehal Jarný zvoz liekov od obyvateľstva, ktorý bude pokračovať hneď ako to situácia dovolí. Snažíme sa aj my pristupovať zodpovedne k danej situácii a chrániť nás všetkých.