Zber nespotrebovaných liekov

Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Zber odpadových liekov je vykonávaný v jarnom a jesennom cykle v zmysle požiadavky ŠÚKL. Do lekární sú dodávané  transparentné vrecia, určené na dočasné uskladnenie vo vyhradených priestoroch lekárne označené  Identifikačným listom nebezpečného odpadu a Prevádzkovým poriadkom.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal NOVÝ Metodický pokyn MP_105/2016, ktorý je platný pre všetkých prevádzkovateľov verejných lekární a spresňuje proces nakladania s týmto druhom odpadu. Metodický pokyn je k dispozícii na www.sukl.sk. Na základe požiadavky ŠÚKL uvádzame Harmonogram zvozu liekov od obyvateľstva, odpad k.č. 20 01 31, s presnosťou na mesiac.

Jesenný zvoz liekov vyzbieraných od obyvateľstva začal 1.10.2016 a končí 30.11.2016.

Okres Mesiac Okres Mesiac Okres Mesiac
Bánovce nad B. október Martin November Svidník október
Banská Bystrica Prelom október/ november Medzilaborce október Šaľa október
Banská Štiavnica október Michalovce November Topoľčany November
Bardejov Prelom október/ november Myjava október Trebišov November
Bratislava 1 október Námestovo október Trenčín október
Bratislava 2 október Nitra November Trnava November
Bratislava 3 október Nové Mesto n/V. október Turčianske Teplice November
Bratislava 4 október Nové Zámky október Tvrdošín október
Bratislava 5 október Partizánske október Veľký Krtíš október
Brezno Prelom október/ november Pezinok Prelom október/ november Vranov nad Topľou Prelom október/ november
Bytča október Piešťany November Zlaté Moravce November
Čadca Prelom október/ november Poltár október Zvolen Prelom október/ november
Detva Prelom október/ november Poprad November Žarnovica November
Dolný Kubín október Poprad-okolie November Žiar nad Hronom November
Dunajská Streda október Považská Bystrica október Žilina November
Galanta október Prešov október
Gelnica November Prievidza Prelom október/ november
Hlohovec November Púchov október
Humenné Prelom október/ november Revúca November
Ilava október Rimavská Sobota November
Kežmarok Prelom október/ november Rožňava Prelom október/ november
Komárno október Ružomberok  November
Košice október Sabinov Prelom október/ november
Košice okolie október Senec Prelom október/ november
Krupina október Senica November
Kysucké Nové M. október Skalica November
Levice október Snina Prelom október/ november
Levoča Prelom október/ november Sobrance November
Liptovský Mikuláš November Spišská Nová Ves November
Lučenec október Stará Ľubovňa Prelom október/ november
Malacky Prelom október/ november Stropkov október

späť

Certifikáty

certifikát certifikát