NAŠE SLUŽBY

 

Naše služby

sk en de

Svojim zákazníkom a klientom ponúkame nasledovné služby:

  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených odpadových liečiv a doplnkov výživy
  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených laboratórnych chemikálií, surovín a liekových prípravkov
  • triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok
  • zabezpečujeme pravidelný zber nespotrebovaných liekov vyzbieraných od obyvateľstva (služba hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv)
  • prijaté odpady môžeme dočasne uskladniť a vyradiť v našom zariadení na zber odpadov. Prepravu zabezpečujeme vlastnými vozidlami vybavenými podľa požiadaviek ADR na prepravu nebezpečných látok

Uvedené služby poskytujeme pre rôzne druhy odpadov, ktoré sú dostupné na vyžiadanie.

одеяла

Certifikáty

certifikát certifikát